Trešdien, 9. oktobrī plkst.18:00, Mūkusalas Mākslas salonā notiks Mārtiņa Kaprāna lekcija „Zem citām debesīm: biogrāfiskie vēstījumi un sociālās pārmaiņas Intas Rukas fotoportretos”.

Lekcijas mērķis ir ieskicēt biogrāfisko vēstījumu lomu indivīda un sabiedrības attiecību izzināšanā. Lekcija tuvplānā aplūkos biogrāfiskā naratīva jēdzienu un analītiskos paņēmienus, kā varam apjēgt un vispārināt biogrāfiskos vēstījumus. Konceptuālās pārdomas lekcijā ir iesakņotas Intas Rukas fotoportretos, kuros atainoti Balvu apkārtnes ļaudis.

Mārtiņš Kaprāns ir pētnieks Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā. Viņam ir doktora grāds komunikācijas zinātnē. Savā doktora disertācijā Kaprāns ir pētījis, kā Latvijā publicētos memuāros formējas un mainās dažādu sabiedrības grupu priekšstati par padomju laiku. Kaprāns ir vairāk nekā 30 zinātnisko rakstu autors un divu kolektīvo monogrāfiju līdzautors. Viņa pētnieciskās intereses ir vēstures politika, atmiņu diskursi un migrācija.

Lekcija papildina Mūkusalas Mākslas salonā skatāmo Intas Rukas personālizstādi “Zem tām pašām debesīm”. Izstādē un lekcijā ieeja ir bez maksas.