Zuzānu kolekcija ir apjomīgākā privātā Latvijas mākslas kolekcija ar vairāk kā 5000 mākslas darbiem. Kopš 2011. gada kolekcijas darbi regulāri tiek izstādīti ģimenei piederošā izstāžu telpā – Mūkusalas Mākslas salonā, kā arī deponēti izstādēm muzejos Latvijā un ārzemēs. Kolekcijas darbu izlase šobrīd ir skatāma izstādē “TOP no top” Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Lielajā zālē. Grāmata “Zuzānu kolekcija” ir pirmā apjomīgā publikācija par šo privāto kolekciju. Tajā reproducēta kolekcijas spožāku darbu izlase, kopskaitā 230 vienības.

Grāmatas koncepcijas pamatā ir personīgs dialogs kodolīgu tekstu formātā, kuru autori ir Zuzānu ģimene un Mūkusalas Mākslas salona darbinieki. Dažviet zināšanas ignorētas par labu kādam neordināram rakursam, kas pieļauj paradoksus un rotaļību. Bieži izmantoti citāti, kas ilustrē mākslinieka domu gaitu vai parāda darba tapšanas apstākļus un kontekstu. Atsevišķās pērlēs izcelti vēsturiski uzslāņojumi, ko veidojusi mākslas darba provenanse vai tematika, citās – apbrīnotas formālās kvalitātes. Dažādās pieejas veido raibus interpretācijas uzplaiksnījumus, kuru gaismā palūkoties uz mākslas darbiem. Atbrīvotība stāstījumā veido savstarpēju enerģijas apmaiņu, ļaujot iemirdzēties kā izraudzītajai pērlei, tā rakstītāja reizēm neordinārajam domu gājienam.

Līdzās darbu reprodukcijām un tekstiem, grāmatā apkopota Mūkusalas Mākslas salona izstāžu hronika, kā arī nozīmīgāko ārpus salona notikušo izstāžu saraksts, kurās eksponēti Zuzānu kolekcijas darbi. Tekstu autori ir Mūkusalas Mākslas salona darbinieki – Diāna Barčevska, Ingūna Ģēģere, Sniedze Sofija Kāle, Līga Lindenbauma, Valts Miķelsons, Arta Vārpa, kā arī Dina un Jānis Zuzāni, un viņu meitas Elīna Janevica un Kristīne Zuzāne.

Izdevuma redaktore ir Laima Slava, māksliniece – Anta Pence.

Grāmata nopērkama izdevniecības "Neputns" veikalā, Latvijas grāmatnīcās un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja suvenīru veikalā.