Mītu koordinātes

29.09.2016. - 26.11.2016.
Lielā zāle, Mazā zāle
Mītu koordinātes
Mītu koordinātes
Mītu koordinātes
Mītu koordinātes
Mītu koordinātes
1 / 5

Vārda “mīts” nozīme meklējama sengrieķu valodā – mythos apzīmē stāstījumu par pasaules un cilvēka izcelšanos. Mīts apkārtējo pasauli dvēseliskoja jeb atdzīvināja,izdzēšot robežas starp indivīdu un ārpasauli, kā arī nodrošināja kārtību. Bet saskaņā ar sociālantropologa un filozofa Kloda Levī-Strosa izpēti, mūsdienās mīti nezaudē sižetisko aktualitāti, jo tajos iekodēti paņēmieni, kas rada ilūzijas par neatrisināmu pretrunu atrisināšanu. Cilvēkus turpina valdzināt mitoloģija,jo tie ir no paaudzes paaudzei nodoti stāsti, kas mums ļauj atgriezties laikā,kad valdīja harmonija starp dabu un cilvēku. Izstādē “Mītu koordinātes” variepazīties ar populārākajiem mītiem Latvijas mākslinieku darbos. Tiešipateicoties mākslas, literatūras un mūzikas pieminekļiem, mēs atkal un atkalatgriežamies pie kāda stāsta, iegravējot attiecīgā sižeta vaibstus sabiedrības kultūrvēstures koordinātēs. 

Atskatoties mākslas vēsturē, mitoloģijas tēliem ir grandioza nozīme. Sākot ar pirmajiem attēliem uz alu sienām ap piecpadsmito vai desmito gadu tūkstoti pirms mūsu ēras. Tiem bija maģiska nozīme, dodoties medībās. Šie tēli bija rituālas darbības sastāvdaļa mītiskajā pasaulē. Līdz pat 14. gadsimtam mākslas darbiem lielākoties bija sakrāla nozīme. Pēc tam strauji sāka attīstīties laicīgie žanri mecenātu vai valdnieku varas slavināšanai.17. gadsimtā nenošķīra reliģisko, mitoloģisko un vēsturisko žanru, bet visus kopā sauca par vēsturisko žanru, kura uzdevums bija pamācīt, iepriecināt un attīstīt dvēseli. Māksliniekam, ķeroties pie vēsturiskā žanra gleznas, nācās pārzināt konkrētā mīta vai notikuma rašanās laiku un kultūru, kā arī perfekti pārvaldīt amatnieciskās prasmes, lai imitētu realitāti, tādēļ tas skaitījās visgrūtākais un visprestižākais žanrs, kļūstot par obligātu akadēmiskās izglītības sastāvdaļu.

Kristīgajā kultūrā, jo sevišķi 19. gadsimtā, aktualizējoties puritāniskajām vērtībām, atsevišķi mitoloģijas motīvi ieguva krāšņu erotisku interpretāciju, jo citādi nebūtu pieļaujamas tik “amorālas” pozas vai darbības. Interesanti, ka 20. un 21. gadsimtā, kad gandrīz viss jau ir parādīts, mākslinieki turpina izvēlēties erotiskākos sižetus no kristīgās vai antīkās mitoloģijas. 19. gadsimta sākumā, līdz ar pirmo muzeju tapšanu, mākslas darbi kļuva, Borisa Grosa vārdiem runājot, par “defunkcionalizētiem, autonomiem objektiem tīrai kontemplācijai”[1]. Mākslai kļūstot par autonomu vērtību, mazinājās arī tās sižetiskā nozīme, zināmā mērā marginalizējot mitoloģijas izmantojumu. Varbūt postmodernajā sabiedrībā mītiem piemīt vēl kāda cita nozīme – atgriešanās pie neapšaubāmām vērtībām, kā arī vēlēšanās atdzīvināt kādu mītu savam laikam atbilstošā veidā.

Izstādē līdzās tādiem klasiķiem kā Jēkabs Bīne, Jānis Ferdinands Tīdemanis, Kārlis Miesnieks, Indulis Zariņš, Janis Rozentāls u. c., būs arī vairāki mūsdienu autori, kuru daiļradē vērojama noturīga interese par mitoloģiju. Ar četriem no viņiem – Vladimiru Glušenkovu, Frančesku Kirki, Gunāru Krolli un Kārli Vītolu –, izveidotas video intervijas sadarbībā ar “TV24” komandu. 

Pateicoties sadarbībai ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, izstādē apskatāmi zelta fonda darbi no šīs kolekcijas. 

Izstādes kuratore Sniedze Kāle. 


Saistītie pasākumi:

12. oktobrī plkst. 18:30 profesora Andra Rubeņa lekcija “Mīts senatnē un mūsdienās”.

26. oktobrī plkst. 18:30 doktorantes, mākslas zinātnieces Agitas Gritānes lekcija “Dievturība latviešu glezniecībā”.


Publicitātes attēls: Alberts Goltjakovs. Apollona bojā eja. 1974. Audekls, eļļa. 200 x 290.

[1] Boriss Groiss. Par kuratora darbu // Mākslas vara. – Rīga: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2015. – 62. lpp. 

 • Zelta gadi
  Zelta gadi

  Grupas izstāde

  Zelta gadi

  18.05.2017. - 22.06.2017.
  Lielā zāle

  Mūža nogale ir laiks, kad mazināt tempu un baudīt dzīves garumā sastrādāto, tomēr nereti tā vairāk asociējas ar veselības un materiālā stāvokļa pasliktināšanos.

 • Pārejas formas
  Pārejas formas

  Atis Izands

  Pārejas formas

  18.05.2017. - 22.06.2017.
  Mazā zāle

  Ekspozīcijas tēlu veido glezniecības sasaiste ar gaismu un ģeometriju, tās iziešana ārpus plaknes un transformācija, lai veidotu vienu māksliniecisku veselumu.

 • Daiļo mākslu kabinets
  Daiļo mākslu kabinets

  Paulis Liepa

  Daiļo mākslu kabinets

  23.03.2017. - 06.05.2017.
  Mazā zāle

  Paulis Liepa izstādē "Daiļo mākslu kabinets" izmantojis jaunu darbu noformējuma veidu, kas paspilgtina saturā nolasāmo pacifismu.

 • Modernā sabiedrība. Urbānās dzīves ainas
  Modernā sabiedrība. Urbānās dzīves ainas

  Grupas izstāde

  Modernā sabiedrība. Urbānās dzīves ainas

  23.03.2017. - 06.05.2017.
  Lielā zāle, Balkons

  20. gs. pirmās puses Latvijas glezniecības izstāde no Zuzānu kolekcijas, kur atspoguļojas urbānas dzīves epizodes un modernas sabiedrības pazīmes.

 • Laiktelpas klejotāji
  Laiktelpas klejotāji

  Jānis Avotiņš

  Laiktelpas klejotāji

  03.02.2017. - 11.03.2017.
  Lielā zāle, Balkons

  Izstādes pamatu veido Mūkusalas Mākslas salona kolekcija, ko atsvaidzina jaunradīti darbi un mākslinieka privātā arhīva materiāli.

 • Man netrūkst nenieka
  Man netrūkst nenieka

  Ausma Šmite

  Man netrūkst nenieka

  03.02.2017. - 11.03.2017.
  Mazā zāle

  Iztēlotu būtņu tēli uz robežas starp dabu un tehniku un vizualizētas atmiņu struktūras zem Bībeli citējoša personālizstādes nosaukuma.

 • Kurzemes albums
  Kurzemes albums

  ... ...

  Kurzemes albums

  14.12.2016. - 21.01.2017.
  Lielā zāle, Balkons

  Izstāde un grāmata par Kurzemē dzīvojušās Groškes - Kleinu dzimtas attēlu kolekciju no 18. gs. beigām, 19. gs. pirmās puses.

 • Mītu koordinātes
  Mītu koordinātes

  Grupas izstāde

  Mītu koordinātes

  29.09.2016. - 26.11.2016.
  Lielā zāle, Mazā zāle

  Balstoties uz Zuzānu kolekciju, izstādē apkopoti dažādos mēdijos izpildīti mākslas darbi, kuros autori atsaucas uz antīko, kristīgo vai latviešu mitoloģiju.

 • es Es ES
  es Es ES

  Anda Lāce

  es Es ES

  04.08.2016. - 17.09.2016.
  Lielā zāle

  Gleznu sērijas - instalācijas un performanču vadlīnija ir indivīda saskare ar nevēlamo un viņa spēja risināt negatīvas pieredzes radīto iekšējo konfliktu.