Lai paspilgtinātu Atmodas laika mākslas izstādē “Dzīvā ķēde” paustās idejas, piedāvājam vairākas izglītības programmas bērniem.