Trešdien, 9. maijā plkst. 18:30 Mūkusalas Mākslas salonā notiks Dr.hist. Edgara Ceskes lekcija “Rīgas kolekcionārs Nikolauss fon Himzels un viņa laikmets”.

Nikolausa fon Himzela Eiropas ceļojumi hronoloģiski atrodas starpposmā starp vēlīno baroku un agrīno apgaismību. Viņa dienasgrāmatās atrodamas visdažādākās piezīmes, tai skaitā novērojumi par atšķirībām Eiropas valstu gastronomijā.

Pārtikas un ēšanas tēma atspoguļojas arī citu Baltijas ceļotāju piezīmēs 18. gadsimta otrajā pusē un 19. gadsimta sākumā. 

Lekcija iezīmēs ne tikai Himzela dzīves telpu, bet arī atklās baroka laikmeta izpratni par ēdienu.

Dr.hist. Edgars Ceske ir Nikolausa fon Himzela ceļojuma dienasgrāmatu tulkotājs un Himzela pētnieks. Edgara Ceskes doktora disertācijas tēma ir “Eiropa vācbaltiešu acīm: ceļojumu literatūras liecības (1750–1815)”.

Lekcija notiek izstādes “Gardēža ceļojums” ietvaros.

Izstāde “Gardēža ceļojums” Mūkusalas Mākslas salonā skatāma līdz 22. jūnijam.

Ieeja izstādē un lekcijā ir bez maksas.

Attēlā: skats no izstādes "Gardēža ceļojums". Foto Didzis Grodzs.