2012


Katalogs Pauļa Liepas personālizstādei "Klusā daba" Mūkusalas Mākslas salona Mazajā zālē (11.10. - 16.11.2012)


Teksta autore: Sniedze Sofija Kāle

Dizains: Paulis Liepa

162 lpp, 53 krāsainas reprodukcijas, cietais sējums, 22 x 24 cm

Latviešu un angļu valodā


Projekts “Dzīve” – pirmais grafiķa Pauļa Liepas mākslai veltītais katalogs, kur izlases veidā sagrupēti no 2004. līdz 2012. gadam tapušie darbi, sniedzot priekšstatu par viņa rokraksta attīstību. Kataloga nosaukumā ietverta norāde uz ikdienišķajām lietām – apkārtnes telpām, ēdieniem vai vidi – ko visbiežāk fiksējis mākslinieks.  Izdevums ir skatāms kā bilžu grāmata, tomēr tajā ir iekļauts arī mākslas zinātnieces Sniedzes Sofijas Kāles komentārs, kā arī doti reproducēto mākslas darbu zinātniskie apraksti un Pauļa Liepas dzīvesgājums.