Trīs rūķi

16.11.2012. - 29.12.2012.
Lielā zāle
Trīs rūķi
Trīs rūķi
Trīs rūķi
Trīs rūķi
1 / 4

Izstāde „Trīs rūķi” sniedz ieskatu Latvijas nacionālās glezniecības skolas aizsācēju un pārstāvju – Vilhelma Purvīša, Jaņa Rozentāla un Johana Valtera mākslā. Visi trīs bija aktīvi pulciņa „Rūķis” dalībnieki, kuru 19. gadsimta beigās nodibināja Sanktpēterburgas augstākajās mācību iestādēs studējošie latviešu studenti.

Pulciņa „Rūķis” darbības mērķis bija sagatavot patriotiski noskaņotus, modernus un profesionālus māksliniekus, kas koptu un vairotu nacionālās kultūras vērtības. Pulciņš „Rūķis” nodibinājās Pēterburgā 19.gs. 80 un 90 gadu mijā. Tas aptvēra Pēterburgas mākslas iestādēs – Mākslas akadēmijā, Štiglica centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā, kā arī konservatorijā studējošo jaunatni. Pulciņa dibināšanas iniciatori bija Štiglica skolas audzēkņi ar Rihardu Zariņu priekšgalā. Grupas darbības centrā izvirzījās gleznotāji Ādams Alksnis, Vilhelms Purvītis, Jānis Valters, Arturs Baumanis, Pēteris Balodis, Rūdolfs Pērle, grafiķis Rihards Zariņš, tēlnieki Gustavs Šķilters un Teodors Zaļkalns, kā arī lietišķās mākslas speciālists Jūlijs Madernieks. No mūziķiem „Rūķī” aktīvi darbojās Alfrēds Kalniņš, Emīls Dārziņš, Pāvils Jurjāns.

„Rūķa” darbība balstījās uz trim galvenajām atziņām – māksliniekam jābūt savas dzimtenes dēlam, sava laikmeta dēlam un lielai, profesionāli labi sagatavotai, patstāvīgai personībai. Prasību, ka māksliniekam jābūt savas dzimtenes dēlam „Rūķa” biedri centās īstenot, savos darbos tēlodami tautas dzīvi, vēsturi un dzimtās puses dabu. Tāpēc viņi mēģināja iedziļināties tautas paražās, tās vēstures notikumos un studēja folkloru. Pulciņa sanāksmēs lasīja referātus par šiem un citiem daiļrades jautājumiem, kā arī vērtēja biedru darbus. Atziņa, ka māksliniekam jābūt sava laikmeta dēlam, ‘’rūķiem” saistījās ar 19.gs. beigu antifeodālo cīņu pret vācu baronu privilēģijām Baltijā, pret cara patvaldību, tās muižnieciski policejisko režīmu un pārkrievošanos politiku. ˝Rūķa˝ lielākais kopējs pasākums bija pirmās latviešu mākslinieku izstādes izveidošana 1896. g. etnogrāfiskās ekspozīcijas kontekstā Rīgā. Bija vairākkārtēji nesekmīgi mēģinājumi dibināt latvieši mākslinieku apvienību, līdz 1910.g. radās Latviešu mākslas veicināšanas biedrība (statūti apstiprināti 1911.g.). Tā organizēja regulāras latviešu mākslinieku izstādes, iegādājās mākslas darbus nākamajam nacionālajam muzejam, abonēja savam lasāmgaldam mākslas periodiku un rīkoja referātu lasījumus.

„Rūķa” biedri paveica daudz. Viņi pacēla latviešu glezniecību un citus tēlotājas mākslas veidus līdz Eiropas mākslas līmenim un veicināja to nokļūšanu starptautiskā arēnā, tādējādi apliecinot latviešu nacionālās mākslas eksitenci. Kā idejiski un mākslinieciski vienota grupa 1896. gadā „rūķi” uzstājās Latviešu etnogrāfiskajā izstādē Rīgā. 19.gs. 90. gadu beigās sakarā ar jauno mākslinieku vienas daļas pārcelšanos uz Latviju, „Rūķa” darbība apsīka. Pulciņš savu vēsturisko uzdevumu bija veicis un tā biedri bija uzsākuši profesionālās darbības gaitas. Formāli „Rūķis” pastāvēja aptuveni līdz 1910.gadam. Izstādes nosaukums apspēlē asociācijas, ko izsauc mitoloģiskais rūķa tēls – romantiskais Ziemassvētku laika apdāvinātājs un rosīgais darbonis, tādējādi veidojot simbolisku sasaisti ar centīgajiem jaunajiem latviešu māksliniekiem – mūsdienu gara vērtību radītājiem.

Diāna Barčevska, mākslas zinātniece

 • GAIDOT "ZUZEUM"
  GAIDOT "ZUZEUM"

  ... ...

  GAIDOT "ZUZEUM"

  11.10.2017. - 21.10.2017.
  Lielā zāle

  No 11. līdz 21. oktobrim aicinām apmeklēt topošā mākslas centra "Zuzeum" atvērto biroju, kas iepazīstina ar "Zuzeum" veidošanas procesu.

 • SAN Holoportācijas centrs
  SAN Holoportācijas centrs

  Gints Gabrāns

  SAN Holoportācijas centrs

  09.09.2017. - 07.10.2017.
  Lielā zāle

  SAN ir vidē ieausta, jauna planetāra mēroga virtuālā telpa neierobežotai radošai brīvībai, kas kļūst redzama ar papildinātās realitātes aplikāciju.

 • Sezana pieskāriens
  Sezana pieskāriens

  Grupas izstāde

  Sezana pieskāriens

  06.07.2017. - 26.08.2017.
  Lielā zāle

  Sezana ietekmei veltīta latviešu glezniecības izstāde no Zuzānu kolekcijas.

 • Krēslā
  Krēslā

  Laura Prikule, Eva Vēvere

  Krēslā

  06.07.2017. - 26.08.2017.
  Mazā zāle, Balkons

  Izstāde – instalācija ir pieredzes telpa, kas uzdod jautājumus par vērtību veidošanās mehānismiem.

 • Zelta gadi
  Zelta gadi

  Grupas izstāde

  Zelta gadi

  18.05.2017. - 22.06.2017.
  Lielā zāle

  Mūža nogale ir laiks, kad mazināt tempu un baudīt dzīves garumā sastrādāto, tomēr nereti tā vairāk asociējas ar veselības un materiālā stāvokļa pasliktināšanos.

 • Pārejas formas
  Pārejas formas

  Atis Izands

  Pārejas formas

  18.05.2017. - 22.06.2017.
  Mazā zāle

  Ekspozīcijas tēlu veido glezniecības sasaiste ar gaismu un ģeometriju, tās iziešana ārpus plaknes un transformācija, lai veidotu vienu māksliniecisku veselumu.

 • Daiļo mākslu kabinets
  Daiļo mākslu kabinets

  Paulis Liepa

  Daiļo mākslu kabinets

  23.03.2017. - 06.05.2017.
  Mazā zāle

  Paulis Liepa izstādē "Daiļo mākslu kabinets" izmantojis jaunu darbu noformējuma veidu, kas paspilgtina saturā nolasāmo pacifismu.

 • Modernā sabiedrība. Urbānās dzīves ainas
  Modernā sabiedrība. Urbānās dzīves ainas

  Grupas izstāde

  Modernā sabiedrība. Urbānās dzīves ainas

  23.03.2017. - 06.05.2017.
  Lielā zāle, Balkons

  20. gs. pirmās puses Latvijas glezniecības izstāde no Zuzānu kolekcijas, kur atspoguļojas urbānas dzīves epizodes un modernas sabiedrības pazīmes.

 • Laiktelpas klejotāji
  Laiktelpas klejotāji

  Jānis Avotiņš

  Laiktelpas klejotāji

  03.02.2017. - 11.03.2017.
  Lielā zāle, Balkons

  Izstādes pamatu veido Mūkusalas Mākslas salona kolekcija, ko atsvaidzina jaunradīti darbi un mākslinieka privātā arhīva materiāli.